Browse Source

Updated Polish translation

pull/40/head
Marcin Łabanowski 12 years ago
committed by Michael Foster
parent
commit
cbab1f9ac2
  1. BIN
      inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.mo
  2. 256
      inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.po

BIN
inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.mo

Binary file not shown.

256
inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.po

@ -1,30 +1,32 @@
# Polish Tinyboard Translation
# Copyright (C) 2011 Marcin Łabanowski
# Ten plik jest wydany na takiej samej licencji co paczka PACKAGE.
# Marcin Łabanowski (2011) <[email protected]>
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.9.5\n"
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-15 09:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-15 09:39+0100\n"
"Last-Translator: Marcin \"czaks\" Łabanowski <[email protected]>\n"
"Language-Team: POLISH <pl@li.org>\n"
"Language: Polish\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-18 04:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/functions.php:958
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/functions.php:972
#: ../../../../inc/functions.php:1041 ../../../../inc/functions.php:1055
msgid "Previous"
msgstr "Wstecz"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/functions.php:977
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/functions.php:986
#: ../../../../inc/functions.php:1060 ../../../../inc/functions.php:1069
msgid "Next"
msgstr "Dalej"
@ -61,218 +63,218 @@ msgstr "Odpowiedz"
msgid "Quick Reply"
msgstr "Szybka odpowiedź"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:600
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:600 ../../../../inc/config.php:638
msgid "Lurk some more before posting."
msgstr "Nie postuj pierwszego dnia."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:601
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:601 ../../../../inc/config.php:639
msgid "You look like a bot."
msgstr "Wyglądasz jak bot."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:602
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:602 ../../../../inc/config.php:640
msgid "Your browser sent an invalid or no HTTP referer."
msgstr ""
"Twoja przeglądarka przesłała niepoprawny, bądź nie przesłała informacji o "
"odsyłaczu w nagłówku"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:603
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:603 ../../../../inc/config.php:641
#, php-format
msgid "The %s field was too long."
msgstr "Pole %s jest za długie"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:604
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:604 ../../../../inc/config.php:642
msgid "The body was too long."
msgstr "Zawartość jest za długa."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:605
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:605 ../../../../inc/config.php:643
msgid "The body was too short or empty."
msgstr "Zawartość jest za krótka, bądź pusta."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:606
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:606 ../../../../inc/config.php:644
msgid "You must upload an image."
msgstr "Musisz wysłać obrazek."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:607
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:607 ../../../../inc/config.php:645
msgid "The server failed to handle your upload."
msgstr "Nie udało się obsłużyć twojego pliku."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:608
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:608 ../../../../inc/config.php:646
msgid "Unsupported image format."
msgstr "Niewspierany format obrazka."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:609
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:609 ../../../../inc/config.php:647
msgid "Invalid board!"
msgstr "Niepoprawny board!"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:610
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:610 ../../../../inc/config.php:648
msgid "Thread specified does not exist."
msgstr "Wybrany wątek nie istnieje."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:611
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:611 ../../../../inc/config.php:649
msgid "Thread locked. You may not reply at this time."
msgstr "Wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim teraz postować."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:612
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:612 ../../../../inc/config.php:650
msgid "You didn't make a post."
msgstr "Nie zrobiłeś posta."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:613
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:613 ../../../../inc/config.php:651
msgid "Flood detected; Post discarded."
msgstr "Wykryto flood; Post odrzucony."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:614
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:614 ../../../../inc/config.php:652
msgid "Your request looks automated; Post discarded."
msgstr "Twoje żądanie wygląda na zautomatyzowane; Post odrzucony."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:615
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:615 ../../../../inc/config.php:653
msgid "Unoriginal content!"
msgstr "Nieoryginalna treść!"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:616
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:616 ../../../../inc/config.php:654
#, php-format
msgid "Unoriginal content! You have been muted for %d seconds."
msgstr "Nieoryginalna treść! Zostałeś zagłuszony na %d sekund."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:617
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:617 ../../../../inc/config.php:655
#, php-format
msgid "You are muted! Expires in %d seconds."
msgstr "Jesteś zagłuszony! Wygasa w ciągu %d sekund."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:618
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:618 ../../../../inc/config.php:656
#, php-format
msgid "Your IP address is listed in %s."
msgstr "Twój adres IP jest na liście %s."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:619
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:619 ../../../../inc/config.php:657
msgid "Too many links; flood detected."
msgstr "Zbyt dużo linków; wykryto flood."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:620
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:620 ../../../../inc/config.php:658
msgid "Too many cites; post discarded."
msgstr "Zbyt dużo cytatów; post odrzucony."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:621
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:621 ../../../../inc/config.php:659
msgid "Too many cross-board links; post discarded."
msgstr "Zbyt dużo linków między boardami; post odrzucony."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:622
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:622 ../../../../inc/config.php:660
msgid "You didn't select anything to delete."
msgstr "Nie wybrano nic do usunięcia."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:623
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:623 ../../../../inc/config.php:661
msgid "You didn't select anything to report."
msgstr "Nie wybrano nic do zgłoszenia."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:624
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:624 ../../../../inc/config.php:662
msgid "You can't report that many posts at once."
msgstr "Nie możesz raportować tyle postów na raz."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:625
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:625 ../../../../inc/config.php:663
msgid "Wrong password…"
msgstr "Niepoprawne hasło"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:626
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:626 ../../../../inc/config.php:664
msgid "Invalid image."
msgstr "Niepoprawny obrazek."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:627
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:627 ../../../../inc/config.php:665
msgid "Unknown file extension."
msgstr "Nieznane rozszerzenie pliku."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:628
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:628 ../../../../inc/config.php:666
msgid "Maximum file size: %maxsz% bytes<br>Your file's size: %filesz% bytes"
msgstr ""
"Maksymalny rozmiar pliku: %maxsz% bajtów<br>Rozmiar twojego pliku: %filesz% "
"bajtów"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:629
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:629 ../../../../inc/config.php:667
msgid "The file was too big."
msgstr "Plik jest za duży."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:630
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:630 ../../../../inc/config.php:668
msgid "Invalid archive!"
msgstr "Niepoprawne archiwum!"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:631
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:631 ../../../../inc/config.php:669
#, php-format
msgid "That file <a href=\"%s\">already exists</a>!"
msgstr "Ten plik <a href=\"%s\">już istnieje</a>!"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:632
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:632 ../../../../inc/config.php:670
#, php-format
msgid "You'll have to wait another %s before deleting that."
msgstr "Musisz poczekać kolejne %s przed usunięciem tego."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:633
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:633 ../../../../inc/config.php:671
msgid "MIME type detection XSS exploit (IE) detected; post discarded."
msgstr ""
"Wykryto próbę wykorzystania luki wykrywania typu MIME (XSS w IE); post "
"odrzucony"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:634
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:634 ../../../../inc/config.php:672
msgid "Couldn't make sense of the URL of the video you tried to embed."
msgstr "Nie można było zrozumieć URL-a wideo, którego próbowano zapostować."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:635
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:635 ../../../../inc/config.php:673
msgid "You seem to have mistyped the verification."
msgstr "Wygląda na to, że przepisano źle weryfikację."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:638
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:638 ../../../../inc/config.php:676
msgid "Invalid username and/or password."
msgstr "Błędna nazwa użytkownika, bądź hasło"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:639
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:639 ../../../../inc/config.php:677
msgid "You are not a mod…"
msgstr "Nie jesteś moderatorem"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:640
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:640 ../../../../inc/config.php:678
msgid ""
"Invalid username and/or password. Your user may have been deleted or changed."
msgstr ""
"Niepoprawna nazwa użytkownika, bądź hasło. Twoje konto mogło zostać usunięte "
"albo zmienione."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:641
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:641 ../../../../inc/config.php:679
msgid "Invalid/malformed cookies."
msgstr "Niepoprawne/zmodyfikowane pliki cookie."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:642
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:642 ../../../../inc/config.php:680
msgid "Your browser didn't submit an input when it should have."
msgstr "Twoja przeglądarka nie wysłała pola, kiedy powinna."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:643
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:643 ../../../../inc/config.php:681
#, php-format
msgid "The %s field is required."
msgstr "Pole %s jest wymagane."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:644
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:644 ../../../../inc/config.php:682
#, php-format
msgid "The %s field was invalid."
msgstr "Pole %s jest niepoprawne."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:645
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:645 ../../../../inc/config.php:683
#, php-format
msgid "There is already a %s board."
msgstr "Już istnieje board %s"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:646
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:646 ../../../../inc/config.php:684
msgid "You don't have permission to do that."
msgstr "Nie masz uprawnień do wykonania tej czynności."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:647
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:647 ../../../../inc/config.php:685
msgid "That post doesn't exist…"
msgstr "Ten post nie istnieje..."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:648
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:648 ../../../../inc/config.php:686
msgid "Page not found."
msgstr "Strona nie znaleziona."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:649
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:649 ../../../../inc/config.php:687
#, php-format
msgid "That mod <a href=\"?/users/%d\">already exists</a>!"
msgstr "Ten moderator <a href=\"?/users/%d\">już istnieje</a>!"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:650
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/config.php:650 ../../../../inc/config.php:688
msgid "That theme doesn't exist!"
msgstr "Ten dodatek nie istnieje!"
@ -329,7 +331,8 @@ msgstr "Wystąpił błąd."
msgid "Go back"
msgstr "Wróć"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:97
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:97 ../../../../inc/display.php:91
#: ../../../../inc/mod/pages.php:59
msgid "Login"
msgstr "Logowanie"
@ -344,6 +347,7 @@ msgstr ""
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:272
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:365
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:27
#: ../../../../templates/cache/a8/a6/1022091d3402e085395b12e6279a.php:27
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
@ -413,69 +417,90 @@ msgstr "Przenieś wątek na inny board"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:48
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:667 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:750
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:833
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:55
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:62
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:76
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:96
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:753 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:839
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:95
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:110
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/96/13/d13c7abb8d82989e547dc9be1787.php:119
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:112
#: ../../../../templates/cache/cf/0c/61af144f478f5c035cb3a2799e48.php:117
msgid "Spoiler Image"
msgstr "Spoiler obrazek"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:119
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:121
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:133
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:142
msgid "Verification"
msgstr "Weryfikacja"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:149
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:22
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:165
#: ../../../../templates/cache/a8/a6/1022091d3402e085395b12e6279a.php:22
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:163
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:183
msgid "Embed"
msgstr "Osadź"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:179
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:206
msgid "Flags"
msgstr "Flagi"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:188
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:191
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:215
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:218
msgid "Sticky"
msgstr "Przyklejony"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:200
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:203
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:227
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:230
msgid "Lock"
msgstr "Zablokowany"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:212
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:215
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:239
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:242
msgid "Raw HTML"
msgstr "Czysty HTML"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:230
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:23
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:257
#: ../../../../templates/cache/a8/a6/1022091d3402e085395b12e6279a.php:23
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:236
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:266
msgid "(For file deletion.)"
msgstr "(do usuwania postów)"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/96/13/d13c7abb8d82989e547dc9be1787.php:107
#: ../../../../templates/cache/cf/0c/61af144f478f5c035cb3a2799e48.php:105
msgid "File:"
msgstr "Plik:"
@ -493,10 +518,12 @@ msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/96/13/d13c7abb8d82989e547dc9be1787.php:478
#: ../../../../templates/cache/cf/0c/61af144f478f5c035cb3a2799e48.php:415
msgid "Reply"
msgstr "Odpowiedź"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/96/13/d13c7abb8d82989e547dc9be1787.php:511
#: ../../../../templates/cache/cf/0c/61af144f478f5c035cb3a2799e48.php:442
msgid "1 post"
msgid_plural "%count% posts"
msgstr[0] "1 post"
@ -504,10 +531,12 @@ msgstr[1] "%count% posty"
msgstr[2] "%count% postów"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/96/13/d13c7abb8d82989e547dc9be1787.php:517
#: ../../../../templates/cache/cf/0c/61af144f478f5c035cb3a2799e48.php:448
msgid "and"
msgstr "oraz"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/96/13/d13c7abb8d82989e547dc9be1787.php:528
#: ../../../../templates/cache/cf/0c/61af144f478f5c035cb3a2799e48.php:459
msgid "1 image reply"
msgid_plural "%count% image replies"
msgstr[0] "1 obrazek"
@ -515,34 +544,43 @@ msgstr[1] "%count% obrazki"
msgstr[2] "%count% obrazków"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/96/13/d13c7abb8d82989e547dc9be1787.php:533
#: ../../../../templates/cache/cf/0c/61af144f478f5c035cb3a2799e48.php:464
msgid "omitted. Click reply to view."
msgstr "pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć."
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/c9/45/de4b7a1b91ef4b1ce35c7a930347.php:82
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/56/25/feb68d2e52b15e0d38ae0093f0f4.php:158
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/0b/22/d0c24fb343dd5fe77600d77dcc1b.php:159
#: ../../../../templates/cache/82/20/1c3352a2eb8f4503c0f7634bca15.php:169
#: ../../../../templates/cache/7a/d3/9236b821893e6bc57b16919988fd.php:169
msgid "Return to dashboard"
msgstr "Powróć na tablicę"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/0b/22/d0c24fb343dd5fe77600d77dcc1b.php:165
#: ../../../../templates/cache/82/20/1c3352a2eb8f4503c0f7634bca15.php:177
msgid "Posting mode: Reply"
msgstr "Tryb postowania: Odpowiedź"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/0b/22/d0c24fb343dd5fe77600d77dcc1b.php:168
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/0b/22/d0c24fb343dd5fe77600d77dcc1b.php:210
#: ../../../../templates/cache/82/20/1c3352a2eb8f4503c0f7634bca15.php:180
#: ../../../../templates/cache/82/20/1c3352a2eb8f4503c0f7634bca15.php:222
msgid "Return"
msgstr "Powrót"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:19
#: ../../../../templates/cache/a8/a6/1022091d3402e085395b12e6279a.php:19
msgid "Delete Post"
msgstr "Usuń post"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:32
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1801
#: ../../../../templates/cache/a8/a6/1022091d3402e085395b12e6279a.php:32
msgid "Reason"
msgstr "Powód"
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:36
#: ../../../../templates/cache/a8/a6/1022091d3402e085395b12e6279a.php:36
msgid "Report"
msgstr "Zgłoszenie"
@ -560,18 +598,22 @@ msgid "PM Inbox"
msgstr "Wiadomości prywatne"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:136 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:874
#: ../../../../inc/mod/pages.php:376
msgid "News"
msgstr "Aktualności"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:141 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1614
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1557
msgid "Report queue"
msgstr "Kolejna zgłoszeń"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:144 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1882
#: ../../../../inc/mod/pages.php:664
msgid "Ban list"
msgstr "Lista banów"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:147 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1288
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1271
msgid "Manage users"
msgstr "Zarządzaj użytkownikami"
@ -580,6 +622,7 @@ msgid "Change own password"
msgstr "Zmień swoje hasło"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:152 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:477
#: ../../../../inc/mod/pages.php:416 ../../../../inc/mod/pages.php:443
msgid "Moderation log"
msgstr "Log moderacji"
@ -596,6 +639,7 @@ msgid "Show configuration"
msgstr "Pokaż konfigurację"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:165 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:709
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1739
msgid "Manage themes"
msgstr "Zarządzaj dodatkami"
@ -616,7 +660,7 @@ msgstr ""
"kluczowych. Aby dopasować dokładne frazy użyj \"cudzysłowi\". Używaj "
"gwiazdki (*) jako znak wieloznaczny."
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:180
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:180 ../../../../inc/mod/pages.php:106
msgid "Could not find current version! (Check .installed)"
msgstr "Nie można znaleźć obecnej wersji! (Sprawdź .installed)"
@ -624,7 +668,7 @@ msgstr "Nie można znaleźć obecnej wersji! (Sprawdź .installed)"
msgid "Logout"
msgstr "Wyloguj"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:245
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:245 ../../../../inc/mod/pages.php:147
msgid "Dashboard"
msgstr "Tablica"
@ -648,11 +692,11 @@ msgstr "Board"
msgid "Action"
msgstr "Akcja"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:528
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:528 ../../../../inc/mod/pages.php:1723
msgid "Themes directory doesn't exist!"
msgstr "Katalog dodatków (themes) nie istnieje!"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:530
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:530 ../../../../inc/mod/pages.php:1725
msgid "Cannot open themes directory; check permissions."
msgstr "Nie można otworzyć katalogu dodatków (themes); sprawdź uprawnienia."
@ -684,7 +728,8 @@ msgstr "Rekonfiguruj"
msgid "Install"
msgstr "Instaluj"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:693
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:693 ../../../../inc/mod/pages.php:1467
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1471
msgid "Rebuild"
msgstr "Przebuduj"
@ -704,7 +749,7 @@ msgstr "Zawartość"
msgid "Post to noticeboard"
msgstr "Postuj na tablicy ogłoszeń"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:792
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:792 ../../../../inc/mod/pages.php:316
msgid "Noticeboard"
msgstr "Tablica ogłoszeń"
@ -773,14 +818,85 @@ msgstr "Cache jest wyłączone."
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguracja"
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:2174
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:2174 ../../../../inc/mod/pages.php:255
msgid "Couldn't open board after creation."
msgstr "Nie można otworzyć boardu po utworzeniu."
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:2678
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:2678 ../../../../inc/mod/pages.php:759
msgid "Target and source board are the same."
msgstr "Docelowy i źródłowy board są takie same."
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:2795
msgid "No board to move to; there is only one."
msgstr "Nie ma boardu na który można to przenieść; istnieje tylko jeden."
#: ../../../../inc/config.php:689
msgid "Invalid security token! Please go back and try again."
msgstr "Niepoprawny token bezpieczeństwa! Proszę cofnąć i spróbować ponownie."
#: ../../../../inc/mod/pages.php:63
msgid "Confirm action"
msgstr "Potwierdź akcję"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:222
msgid "Edit board"
msgstr "Edytuj board"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:270
msgid "New board"
msgstr "Nowy board"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:586
msgid "IP"
msgstr "adres IP"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:596 ../../../../inc/mod/pages.php:985
msgid "New ban"
msgstr "Nowy ban"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:919
msgid "Impossible to move thread; there is only one board."
msgstr "Nie można przenieść wątku; istnieje tylko jeden board."
#: ../../../../inc/mod/pages.php:923
msgid "Move thread"
msgstr "Przenieś wątek"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1209 ../../../../inc/mod/pages.php:1258
msgid "Edit user"
msgstr "Edytuj użytkownika"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1333 ../../../../inc/mod/pages.php:1405
msgid "New PM for"
msgstr "Nowe PW dla"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1337
msgid "Private message"
msgstr "Prywatna wiadomość"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1358
msgid "PM inbox"
msgstr "Odebrane PW"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1679
msgid "Config editor"
msgstr "Edytor konfiguracji"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1713
msgid "Debug: Anti-spam"
msgstr "Debug: Antyspam"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1801
#, php-format
msgid "Installed theme: %s"
msgstr "Zainstalowano dodatek: %s"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1811
#, php-format
msgid "Configuring theme: %s"
msgstr "Konfigurowanie dodatku: %s"
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1839
#, php-format
msgid "Rebuilt theme: %s"
msgstr "Przebudowano dodatek: %s"

Loading…
Cancel
Save