Browse Source

Update Polish translation

pull/40/head
czaks 10 years ago
committed by Michael Foster
parent
commit
a297ce4af5
 1. 2
    inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/javascript.js
 2. 82
    inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/javascript.po
 3. BIN
    inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.mo
 4. 334
    inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.po

2
inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/javascript.js

@ -1 +1 @@
l10n = {"Submit":"Wy\u015blij","Quick reply":"Szybka odpowied\u017a","Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}<\/small>":"Tryb postowania: Odpowied\u017a na <small>&gt;&gt;{0}<\/small>","Return":"Powr\u00f3t","Click reply to view.":"Kliknij Odpowied\u017a aby zobaczy\u0107.","Click to expand":"Kliknij aby rozwin\u0105\u0107","Hide expanded replies":"Schowaj rozwini\u0119te odpowiedzi","Mon":"pon","Tue":"wto","Wed":"\u015bro","Thu":"czw","Fri":"pi\u0105","Sat":"sob","Sun":"nie","Show locked threads":"Poka\u017c zablokowane tematy","Hide locked threads":"Schowaj zablokowane tematy","Forced anonymity":"Wymuszona anonimowo\u015b\u0107","enabled":"w\u0142\u0105czona","disabled":"wy\u0142\u0105czona","Password":"Has\u0142o","Delete file only":"Usu\u0144 tylko plik","File":"Plik","Delete":"Usu\u0144","Reason":"Pow\u00f3d","Report":"Zg\u0142oszenie","hide":"ukryj","show":"poka\u017c","hidden":"ukryte","Show images":"Poka\u017c obrazki","Hide images":"Ukryj obrazki","Style: ":"Styl: ","Hello!":"Witaj!","{0} users":"{0} u\u017cytkownik\u00f3w","(hide threads from this board)":"(schowaj w\u0105tki z tego boardu)","(show threads from this board)":"(poka\u017c w\u0105tki z tego boardu)","No more threads to display":"Nie ma wi\u0119cej w\u0105tk\u00f3w do wy\u015bwietlenia","Loading...":"\u0141adowanie..."};
l10n = {"Submit":"Wy\u015blij","Quick reply":"Szybka odpowied\u017a","Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}<\/small>":"Tryb postowania: Odpowied\u017a na <small>&gt;&gt;{0}<\/small>","Return":"Powr\u00f3t","Click reply to view.":"Kliknij Odpowied\u017a aby zobaczy\u0107.","Click to expand":"Kliknij aby rozwin\u0105\u0107","Hide expanded replies":"Schowaj rozwini\u0119te odpowiedzi","Mon":"pon","Tue":"wto","Wed":"\u015bro","Thu":"czw","Fri":"pi\u0105","Sat":"sob","Sun":"nie","Show locked threads":"Poka\u017c zablokowane tematy","Hide locked threads":"Schowaj zablokowane tematy","Forced anonymity":"Wymuszona anonimowo\u015b\u0107","enabled":"w\u0142\u0105czona","disabled":"wy\u0142\u0105czona","Password":"Has\u0142o","Delete file only":"Usu\u0144 tylko plik","File":"Plik","Delete":"Usu\u0144","Reason":"Pow\u00f3d","Report":"Zg\u0142oszenie","hide":"ukryj","show":"poka\u017c","hidden":"ukryte","Show images":"Poka\u017c obrazki","Hide images":"Ukryj obrazki","Style: ":"Styl: ","Hello!":"Witaj!","{0} users":"{0} u\u017cytkownik\u00f3w","(hide threads from this board)":"(schowaj w\u0105tki z tego boardu)","(show threads from this board)":"(poka\u017c w\u0105tki z tego boardu)","No more threads to display":"Nie ma wi\u0119cej w\u0105tk\u00f3w do wy\u015bwietlenia","Loading...":"\u0141adowanie...","URL":"URL","Select":"Wybierz","Remote":"Zdalny","Embed":"Osad\u017a","Oekaki":"Oekaki","Brush size":"Rozmiar p\u0119dzla","Set text":"Ustaw tekst","Clear":"Wyczy\u015b\u0107","Save":"Zapisz","Load":"Za\u0142aduj","Toggle eraser":"Prze\u0142\u0105cz gumk\u0119","Get color":"Wybierz kolor","Fill":"Wype\u0142nij","Use oekaki instead of file?":"U\u017cy\u0107 oekaki zamiast pliku?","Edit in oekaki":"Edytuj w oekaki","Enter some text":"Podaj jaki\u015b tekst","Enter font or leave empty":"Podaj czcionk\u0119, b\u0105d\u017a pozostaw puste","Catalog":"Katalog","Expand all images":"Rozwi\u0144 wszystkie obrazki"};

82
inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/javascript.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-05 05:28-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-17 18:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <[email protected]>\n"
@ -42,7 +42,7 @@ msgid "Click to expand"
msgstr "Kliknij aby rozwinąć"
#: ../../../../js/expand.js:41 ../../../../js/expand.js:45
#: ../../../../js/expand.js:43
#: ../../../../js/expand.js:43 ../../../../js/expand.js:44
msgid "Hide expanded replies"
msgstr "Schowaj rozwinięte odpowiedzi"
@ -106,6 +106,7 @@ msgid "Delete file only"
msgstr "Usuń tylko plik"
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:30 ../../../../js/hide-images.js:50
#: ../../../../js/upload-selection.js:51
msgid "File"
msgstr "Plik"
@ -170,3 +171,80 @@ msgstr "Nie ma więcej wątków do wyświetlenia"
#: ../../../../templates/themes/ukko/ukko.js:79
msgid "Loading..."
msgstr "Ładowanie..."
#: ../../../../js/upload-selection.js:32
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: ../../../../js/upload-selection.js:50
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: ../../../../js/upload-selection.js:53
msgid "Remote"
msgstr "Zdalny"
#: ../../../../js/upload-selection.js:56
msgid "Embed"
msgstr "Osadź"
#: ../../../../js/upload-selection.js:59
msgid "Oekaki"
msgstr "Oekaki"
#: ../../../../js/oekaki.js:10
msgid "Brush size"
msgstr "Rozmiar pędzla"
#: ../../../../js/oekaki.js:10
msgid "Set text"
msgstr "Ustaw tekst"
#: ../../../../js/oekaki.js:10
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: ../../../../js/oekaki.js:10
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: ../../../../js/oekaki.js:10
msgid "Load"
msgstr "Załaduj"
#: ../../../../js/oekaki.js:11
msgid "Toggle eraser"
msgstr "Przełącz gumkę"
#: ../../../../js/oekaki.js:11
msgid "Get color"
msgstr "Wybierz kolor"
#: ../../../../js/oekaki.js:11
msgid "Fill"
msgstr "Wypełnij"
#: ../../../../js/oekaki.js:12
msgid "Use oekaki instead of file?"
msgstr "Użyć oekaki zamiast pliku?"
#: ../../../../js/oekaki.js:21
msgid "Edit in oekaki"
msgstr "Edytuj w oekaki"
#: ../../../../js/oekaki.js:152
msgid "Enter some text"
msgstr "Podaj jakiś tekst"
#: ../../../../js/oekaki.js:153
msgid "Enter font or leave empty"
msgstr "Podaj czcionkę, bądź pozostaw puste"
#: ../../../../js/catalog-link.js:21 ../../../../js/catalog-link.js:32
#: ../../../../js/catalog-link.js:40
msgid "Catalog"
msgstr "Katalog"
#: ../../../../js/expand-all-images.js:20
msgid "Expand all images"
msgstr "Rozwiń wszystkie obrazki"

BIN
inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.mo

Binary file not shown.

334
inc/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/tinyboard.po

File diff suppressed because it is too large
Loading…
Cancel
Save