update polish translation

This commit is contained in:
czaks 2014-02-23 19:49:52 +01:00
parent 5fde4acf17
commit 174d116bf8
4 changed files with 513 additions and 50 deletions

View File

@ -1 +1 @@
l10n = {"Submit":"Wy\u015blij","Quick reply":"Szybka odpowied\u017a","Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}<\/small>":"Tryb postowania: Odpowied\u017a na <small>&gt;&gt;{0}<\/small>","Return":"Powr\u00f3t","Click reply to view.":"Kliknij Odpowied\u017a aby zobaczy\u0107.","Click to expand":"Kliknij aby rozwin\u0105\u0107","Hide expanded replies":"Schowaj rozwini\u0119te odpowiedzi","Mon":"pon","Tue":"wto","Wed":"\u015bro","Thu":"czw","Fri":"pi\u0105","Sat":"sob","Sun":"nie","Show locked threads":"Poka\u017c zablokowane tematy","Hide locked threads":"Schowaj zablokowane tematy","Forced anonymity":"Wymuszona anonimowo\u015b\u0107","enabled":"w\u0142\u0105czona","disabled":"wy\u0142\u0105czona","Password":"Has\u0142o","Delete file only":"Usu\u0144 tylko plik","File":"Plik","Delete":"Usu\u0144","Reason":"Pow\u00f3d","Report":"Zg\u0142oszenie","hide":"ukryj","show":"poka\u017c","hidden":"ukryte","Show images":"Poka\u017c obrazki","Hide images":"Ukryj obrazki","Style: ":"Styl: ","Hello!":"Witaj!","{0} users":"{0} u\u017cytkownik\u00f3w","(hide threads from this board)":"(schowaj w\u0105tki z tego boardu)","(show threads from this board)":"(poka\u017c w\u0105tki z tego boardu)","No more threads to display":"Nie ma wi\u0119cej w\u0105tk\u00f3w do wy\u015bwietlenia","Loading...":"\u0141adowanie...","URL":"URL","Select":"Wybierz","Remote":"Zdalny","Embed":"Osad\u017a","Oekaki":"Oekaki","Brush size":"Rozmiar p\u0119dzla","Set text":"Ustaw tekst","Clear":"Wyczy\u015b\u0107","Save":"Zapisz","Load":"Za\u0142aduj","Toggle eraser":"Prze\u0142\u0105cz gumk\u0119","Get color":"Wybierz kolor","Fill":"Wype\u0142nij","Use oekaki instead of file?":"U\u017cy\u0107 oekaki zamiast pliku?","Edit in oekaki":"Edytuj w oekaki","Enter some text":"Podaj jaki\u015b tekst","Enter font or leave empty":"Podaj czcionk\u0119, b\u0105d\u017a pozostaw puste","Catalog":"Katalog","Expand all images":"Rozwi\u0144 wszystkie obrazki","Save as original filename":"Zapisz z oryginaln\u0105 nazw\u0105 pliku","Reported post(s).":"Zaraportowano post(y).","An unknown error occured!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Something went wrong... An unknown error occured!":"Co\u015b posz\u0142o \u017ale... wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Working...":"Przetwarzanie...","Posting... (#%)":"Postowanie... (#%)","Posted...":"Zapostowano...","An unknown error occured when posting!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d podczas postowania!","Posting...":"Postowanie...","Upload URL":"Wy\u015blij URL","Spoiler Image":"Schowaj obrazek","Comment":"Komentarz","Quick Reply":"Szybka odpowied\u017a","Stop watching this thread":"Przesta\u0144 obserwowa\u0107 ten w\u0105tek","Watch this thread":"Obserwuj ten w\u0105tek","Unpin this board":"Odepnij ten board","Pin this board":"Przypnij ten board","Stop watching this board":"Przesta\u0144 oberwowa\u0107 ten board","Watch this board":"Obserwuj ten board"};
l10n = {"Submit":"Wy\u015blij","Quick reply":"Szybka odpowied\u017a","Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}<\/small>":"Tryb postowania: Odpowied\u017a na <small>&gt;&gt;{0}<\/small>","Return":"Powr\u00f3t","Click reply to view.":"Kliknij Odpowied\u017a aby zobaczy\u0107.","Click to expand":"Kliknij aby rozwin\u0105\u0107","Hide expanded replies":"Schowaj rozwini\u0119te odpowiedzi","Mon":"pon","Tue":"wto","Wed":"\u015bro","Thu":"czw","Fri":"pi\u0105","Sat":"sob","Sun":"nie","Show locked threads":"Poka\u017c zablokowane tematy","Hide locked threads":"Schowaj zablokowane tematy","Forced anonymity":"Wymuszona anonimowo\u015b\u0107","enabled":"w\u0142\u0105czona","disabled":"wy\u0142\u0105czona","Password":"Has\u0142o","Delete file only":"Usu\u0144 tylko plik","File":"Plik","Delete":"Usu\u0144","Reason":"Pow\u00f3d","Report":"Zg\u0142oszenie","hide":"ukryj","show":"poka\u017c","hidden":"ukryte","Show images":"Poka\u017c obrazki","Hide images":"Ukryj obrazki","Style: ":"Styl: ","Hello!":"Witaj!","{0} users":"{0} u\u017cytkownik\u00f3w","(hide threads from this board)":"(schowaj w\u0105tki z tego boardu)","(show threads from this board)":"(poka\u017c w\u0105tki z tego boardu)","No more threads to display":"Nie ma wi\u0119cej w\u0105tk\u00f3w do wy\u015bwietlenia","Loading...":"\u0141adowanie...","URL":"URL","Select":"Wybierz","Remote":"Zdalny","Embed":"Osad\u017a","Oekaki":"Oekaki","Brush size":"Rozmiar p\u0119dzla","Set text":"Ustaw tekst","Clear":"Wyczy\u015b\u0107","Save":"Zapisz","Load":"Za\u0142aduj","Toggle eraser":"Prze\u0142\u0105cz gumk\u0119","Get color":"Wybierz kolor","Fill":"Wype\u0142nij","Use oekaki instead of file?":"U\u017cy\u0107 oekaki zamiast pliku?","Edit in oekaki":"Edytuj w oekaki","Enter some text":"Podaj jaki\u015b tekst","Enter font or leave empty":"Podaj czcionk\u0119, b\u0105d\u017a pozostaw puste","Catalog":"Katalog","Expand all images":"Rozwi\u0144 wszystkie obrazki","Save as original filename":"Zapisz z oryginaln\u0105 nazw\u0105 pliku","Reported post(s).":"Zaraportowano post(y).","An unknown error occured!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Something went wrong... An unknown error occured!":"Co\u015b posz\u0142o \u017ale... wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Working...":"Przetwarzanie...","Posting... (#%)":"Postowanie... (#%)","Posted...":"Zapostowano...","An unknown error occured when posting!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d podczas postowania!","Posting...":"Postowanie...","Upload URL":"Wy\u015blij URL","Spoiler Image":"Schowaj obrazek","Comment":"Komentarz","Quick Reply":"Szybka odpowied\u017a","Stop watching this thread":"Przesta\u0144 obserwowa\u0107 ten w\u0105tek","Watch this thread":"Obserwuj ten w\u0105tek","Unpin this board":"Odepnij ten board","Pin this board":"Przypnij ten board","Stop watching this board":"Przesta\u0144 oberwowa\u0107 ten board","Watch this board":"Obserwuj ten board","Sunday":"Niedziela","Monday":"Poniedzia\u0142ek","Tuesday":"Wtorek","Wednesday":"\u015aroda","Thursday":"Czwartek","Friday":"Pi\u0105tek","Saturday":"Sobota","January":"stycznia","February":"lutego","March":"marca","April":"kwietnia","May":"maj","June":"czerwca","July":"lipca","August":"sierpnia","September":"wrze\u015bnia","October":"pa\u017adziernika","November":"listopada","December":"grudnia","Jan":"sty","Feb":"lut","Mar":"mar","Apr":"kwi","Jun":"cze","Jul":"lip","Aug":"sie","Sep":"wrz","Oct":"pa\u017a","Nov":"lis","Dec":"gru","AM":"AM","PM":"PM","am":"am","pm":"pm"};

View File

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-29 01:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-23 19:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -18,64 +18,72 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../../../../js/quick-reply.js:20 ../../../../js/quick-reply.js:21
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:21
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:21 ../../../../js/quick-reply-old.js:23
msgid "Submit"
msgstr "Wyślij"
#: ../../../../js/quick-reply.js:30 ../../../../js/quick-reply.js:31
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:31
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:31 ../../../../js/quick-reply-old.js:33
msgid "Quick reply"
msgstr "Szybka odpowiedź"
#: ../../../../js/quick-reply.js:32 ../../../../js/quick-reply.js:33
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:33
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:33 ../../../../js/quick-reply-old.js:35
#, python-brace-format
msgid "Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}</small>"
msgstr "Tryb postowania: Odpowiedź na <small>&gt;&gt;{0}</small>"
#: ../../../../js/quick-reply.js:32 ../../../../js/quick-reply.js:33
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:33
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:33 ../../../../js/quick-reply-old.js:35
msgid "Return"
msgstr "Powrót"
#: ../../../../js/expand.js:20
#: ../../../../js/expand.js:20 ../../../../js/expand.js:22
msgid "Click reply to view."
msgstr "Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć."
#: ../../../../js/expand.js:20
#: ../../../../js/expand.js:20 ../../../../js/expand.js:22
msgid "Click to expand"
msgstr "Kliknij aby rozwinąć"
#: ../../../../js/expand.js:41 ../../../../js/expand.js:45
#: ../../../../js/expand.js:43 ../../../../js/expand.js:44
#: ../../../../js/expand.js:46
msgid "Hide expanded replies"
msgstr "Schowaj rozwinięte odpowiedzi"
#: ../../../../js/local-time.js:40
#: ../../../../js/local-time.js:40 ../../../../js/local-time.js:41
#: ../../../../js/local-time.js:30
msgid "Mon"
msgstr "pon"
#: ../../../../js/local-time.js:40
#: ../../../../js/local-time.js:40 ../../../../js/local-time.js:41
#: ../../../../js/local-time.js:30
msgid "Tue"
msgstr "wto"
#: ../../../../js/local-time.js:40
#: ../../../../js/local-time.js:40 ../../../../js/local-time.js:41
#: ../../../../js/local-time.js:30
msgid "Wed"
msgstr "śro"
#: ../../../../js/local-time.js:40
#: ../../../../js/local-time.js:40 ../../../../js/local-time.js:41
#: ../../../../js/local-time.js:30
msgid "Thu"
msgstr "czw"
#: ../../../../js/local-time.js:40
#: ../../../../js/local-time.js:40 ../../../../js/local-time.js:41
#: ../../../../js/local-time.js:30
msgid "Fri"
msgstr "pią"
#: ../../../../js/local-time.js:40
#: ../../../../js/local-time.js:40 ../../../../js/local-time.js:41
#: ../../../../js/local-time.js:30
msgid "Sat"
msgstr "sob"
#: ../../../../js/local-time.js:40
#: ../../../../js/local-time.js:40 ../../../../js/local-time.js:41
#: ../../../../js/local-time.js:30
msgid "Sun"
msgstr "nie"
@ -83,6 +91,8 @@ msgstr "nie"
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:54
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:40
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:55
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:41
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:56
msgid "Show locked threads"
msgstr "Pokaż zablokowane tematy"
@ -90,71 +100,86 @@ msgstr "Pokaż zablokowane tematy"
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:54
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:40
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:55
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:41
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:56
msgid "Hide locked threads"
msgstr "Schowaj zablokowane tematy"
#: ../../../../js/forced-anon.js:59 ../../../../js/forced-anon.js:65
#: ../../../../js/forced-anon.js:69 ../../../../js/forced-anon.js:60
#: ../../../../js/forced-anon.js:66 ../../../../js/forced-anon.js:70
#: ../../../../js/forced-anon.js:61 ../../../../js/forced-anon.js:67
#: ../../../../js/forced-anon.js:71
msgid "Forced anonymity"
msgstr "Wymuszona anonimowość"
#: ../../../../js/forced-anon.js:59 ../../../../js/forced-anon.js:65
#: ../../../../js/forced-anon.js:60 ../../../../js/forced-anon.js:66
#: ../../../../js/forced-anon.js:61 ../../../../js/forced-anon.js:67
msgid "enabled"
msgstr "włączona"
#: ../../../../js/forced-anon.js:59 ../../../../js/forced-anon.js:69
#: ../../../../js/forced-anon.js:60 ../../../../js/forced-anon.js:70
#: ../../../../js/forced-anon.js:61 ../../../../js/forced-anon.js:71
msgid "disabled"
msgstr "wyłączona"
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:27
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:29
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:29
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:31
msgid "Delete file only"
msgstr "Usuń tylko plik"
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:30 ../../../../js/hide-images.js:50
#: ../../../../js/upload-selection.js:51
#: ../../../../js/upload-selection.js:51 ../../../../js/hide-images.js:51
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:32
#: ../../../../js/upload-selection.js:61
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:31
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:33
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:35
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:37
msgid "Reason"
msgstr "Powód"
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:37
#: ../../../../js/quick-post-controls.js:39
msgid "Report"
msgstr "Zgłoszenie"
#: ../../../../js/hide-images.js:50
#: ../../../../js/hide-images.js:50 ../../../../js/hide-images.js:51
msgid "hide"
msgstr "ukryj"
#: ../../../../js/hide-images.js:56
#: ../../../../js/hide-images.js:56 ../../../../js/hide-images.js:57
msgid "show"
msgstr "pokaż"
#: ../../../../js/toggle-images.js:41
#: ../../../../js/toggle-images.js:41 ../../../../js/toggle-images.js:42
msgid "hidden"
msgstr "ukryte"
#: ../../../../js/toggle-images.js:57 ../../../../js/toggle-images.js:70
#: ../../../../js/toggle-images.js:58 ../../../../js/toggle-images.js:71
msgid "Show images"
msgstr "Pokaż obrazki"
#: ../../../../js/toggle-images.js:57 ../../../../js/toggle-images.js:70
#: ../../../../js/toggle-images.js:58 ../../../../js/toggle-images.js:71
msgid "Hide images"
msgstr "Ukryj obrazki"
#: ../../../../js/style-select.js:40
#: ../../../../js/style-select.js:40 ../../../../js/style-select.js:41
msgid "Style: "
msgstr "Styl: "
@ -191,23 +216,23 @@ msgstr "Nie ma więcej wątków do wyświetlenia"
msgid "Loading..."
msgstr "Ładowanie..."
#: ../../../../js/upload-selection.js:32
#: ../../../../js/upload-selection.js:32 ../../../../js/upload-selection.js:45
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: ../../../../js/upload-selection.js:50
#: ../../../../js/upload-selection.js:50 ../../../../js/upload-selection.js:60
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: ../../../../js/upload-selection.js:53
#: ../../../../js/upload-selection.js:53 ../../../../js/upload-selection.js:63
msgid "Remote"
msgstr "Zdalny"
#: ../../../../js/upload-selection.js:56
#: ../../../../js/upload-selection.js:56 ../../../../js/upload-selection.js:66
msgid "Embed"
msgstr "Osadź"
#: ../../../../js/upload-selection.js:59
#: ../../../../js/upload-selection.js:59 ../../../../js/upload-selection.js:69
msgid "Oekaki"
msgstr "Oekaki"
@ -260,16 +285,19 @@ msgid "Enter font or leave empty"
msgstr "Podaj czcionkę, bądź pozostaw puste"
#: ../../../../js/catalog-link.js:21 ../../../../js/catalog-link.js:32
#: ../../../../js/catalog-link.js:40
#: ../../../../js/catalog-link.js:40 ../../../../js/catalog-link.js:33
#: ../../../../js/catalog-link.js:44 ../../../../js/catalog-link.js:52
msgid "Catalog"
msgstr "Katalog"
#: ../../../../js/expand-all-images.js:20
#: ../../../../js/expand-all-images.js:21
#: ../../../../js/expand-all-images.js:22
msgid "Expand all images"
msgstr "Rozwiń wszystkie obrazki"
#: ../../../../js/download-original.js:32
#: ../../../../js/download-original.js:33
msgid "Save as original filename"
msgstr "Zapisz z oryginalną nazwą pliku"
@ -289,62 +317,221 @@ msgstr "Coś poszło źle... wystąpił nieznany błąd!"
msgid "Working..."
msgstr "Przetwarzanie..."
#: ../../../../js/ajax.js:42
#: ../../../../js/ajax.js:42 ../../../../js/ajax.js:45
msgid "Posting... (#%)"
msgstr "Postowanie... (#%)"
#: ../../../../js/ajax.js:104
#: ../../../../js/ajax.js:104 ../../../../js/ajax.js:109
msgid "Posted..."
msgstr "Zapostowano..."
#: ../../../../js/ajax.js:106
#: ../../../../js/ajax.js:106 ../../../../js/ajax.js:111
msgid "An unknown error occured when posting!"
msgstr "Wystąpił nieznany błąd podczas postowania!"
#: ../../../../js/ajax.js:130
#: ../../../../js/ajax.js:130 ../../../../js/ajax.js:135
msgid "Posting..."
msgstr "Postowanie..."
#: ../../../../js/quick-reply.js:223
#: ../../../../js/quick-reply.js:223 ../../../../js/quick-reply.js:224
msgid "Upload URL"
msgstr "Wyślij URL"
#: ../../../../js/quick-reply.js:266
#: ../../../../js/quick-reply.js:266 ../../../../js/quick-reply.js:267
msgid "Spoiler Image"
msgstr "Schowaj obrazek"
#: ../../../../js/quick-reply.js:277
#: ../../../../js/quick-reply.js:277 ../../../../js/quick-reply.js:278
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: ../../../../js/quick-reply.js:285 ../../../../js/quick-reply.js:406
#: ../../../../js/quick-reply.js:286 ../../../../js/quick-reply.js:407
msgid "Quick Reply"
msgstr "Szybka odpowiedź"
#: ../../../../js/watch.js:249 ../../../../js/watch.js:250
#: ../../../../js/watch.js:288 ../../../../js/watch.js:289
#: ../../../../js/watch.js:330 ../../../../js/watch.js:331
msgid "Stop watching this thread"
msgstr "Przestań obserwować ten wątek"
#: ../../../../js/watch.js:249 ../../../../js/watch.js:250
#: ../../../../js/watch.js:288 ../../../../js/watch.js:289
#: ../../../../js/watch.js:330 ../../../../js/watch.js:331
msgid "Watch this thread"
msgstr "Obserwuj ten wątek"
#: ../../../../js/watch.js:260 ../../../../js/watch.js:261
#: ../../../../js/watch.js:269
#: ../../../../js/watch.js:269 ../../../../js/watch.js:299
#: ../../../../js/watch.js:300 ../../../../js/watch.js:308
#: ../../../../js/watch.js:341 ../../../../js/watch.js:342
#: ../../../../js/watch.js:350
msgid "Unpin this board"
msgstr "Odepnij ten board"
#: ../../../../js/watch.js:260 ../../../../js/watch.js:261
#: ../../../../js/watch.js:269
#: ../../../../js/watch.js:269 ../../../../js/watch.js:299
#: ../../../../js/watch.js:300 ../../../../js/watch.js:308
#: ../../../../js/watch.js:341 ../../../../js/watch.js:342
#: ../../../../js/watch.js:350
msgid "Pin this board"
msgstr "Przypnij ten board"
#: ../../../../js/watch.js:262 ../../../../js/watch.js:267
#: ../../../../js/watch.js:268
#: ../../../../js/watch.js:268 ../../../../js/watch.js:301
#: ../../../../js/watch.js:306 ../../../../js/watch.js:307
#: ../../../../js/watch.js:343 ../../../../js/watch.js:348
#: ../../../../js/watch.js:349
msgid "Stop watching this board"
msgstr "Przestań oberwować ten board"
#: ../../../../js/watch.js:262 ../../../../js/watch.js:267
#: ../../../../js/watch.js:268
#: ../../../../js/watch.js:268 ../../../../js/watch.js:301
#: ../../../../js/watch.js:306 ../../../../js/watch.js:307
#: ../../../../js/watch.js:343 ../../../../js/watch.js:348
#: ../../../../js/watch.js:349
msgid "Watch this board"
msgstr "Obserwuj ten board"
#: ../../../../js/wpaint.js:113
msgid "Click on any image on this site to load it into oekaki applet"
msgstr ""
"Kliknij w jakikolwiek obrazek na tej stronie aby załadować go do apletu "
"oekaki"
#: ../../../../js/local-time.js:29
msgid "Sunday"
msgstr "Niedziela"
#: ../../../../js/local-time.js:29
msgid "Monday"
msgstr "Poniedziałek"
#: ../../../../js/local-time.js:29
msgid "Tuesday"
msgstr "Wtorek"
#: ../../../../js/local-time.js:29
msgid "Wednesday"
msgstr "Środa"
#: ../../../../js/local-time.js:29
msgid "Thursday"
msgstr "Czwartek"
#: ../../../../js/local-time.js:29
msgid "Friday"
msgstr "Piątek"
#: ../../../../js/local-time.js:29
msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "January"
msgstr "stycznia"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "February"
msgstr "lutego"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "March"
msgstr "marca"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "April"
msgstr "kwietnia"
#: ../../../../js/local-time.js:31 ../../../../js/local-time.js:32
msgid "May"
msgstr "maj"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "June"
msgstr "czerwca"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "July"
msgstr "lipca"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "August"
msgstr "sierpnia"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "September"
msgstr "września"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "October"
msgstr "października"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "November"
msgstr "listopada"
#: ../../../../js/local-time.js:31
msgid "December"
msgstr "grudnia"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Jan"
msgstr "sty"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Feb"
msgstr "lut"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Mar"
msgstr "mar"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Apr"
msgstr "kwi"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Jun"
msgstr "cze"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Jul"
msgstr "lip"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Aug"
msgstr "sie"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Sep"
msgstr "wrz"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Oct"
msgstr "paź"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Nov"
msgstr "lis"
#: ../../../../js/local-time.js:32
msgid "Dec"
msgstr "gru"
#: ../../../../js/local-time.js:33
msgid "AM"
msgstr "AM"
#: ../../../../js/local-time.js:34
msgid "PM"
msgstr "PM"
#: ../../../../js/local-time.js:35
msgid "am"
msgstr "am"
#: ../../../../js/local-time.js:36
msgid "pm"
msgstr "pm"

File diff suppressed because it is too large Load Diff