update polish translation

This commit is contained in:
czaks 2013-12-29 01:38:44 +01:00 committed by Michael Foster
parent 0c449f32db
commit 0fb513d9ae
4 changed files with 116 additions and 12 deletions

View File

@ -1 +1 @@
l10n = {"Submit":"Wy\u015blij","Quick reply":"Szybka odpowied\u017a","Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}<\/small>":"Tryb postowania: Odpowied\u017a na <small>&gt;&gt;{0}<\/small>","Return":"Powr\u00f3t","Click reply to view.":"Kliknij Odpowied\u017a aby zobaczy\u0107.","Click to expand":"Kliknij aby rozwin\u0105\u0107","Hide expanded replies":"Schowaj rozwini\u0119te odpowiedzi","Mon":"pon","Tue":"wto","Wed":"\u015bro","Thu":"czw","Fri":"pi\u0105","Sat":"sob","Sun":"nie","Show locked threads":"Poka\u017c zablokowane tematy","Hide locked threads":"Schowaj zablokowane tematy","Forced anonymity":"Wymuszona anonimowo\u015b\u0107","enabled":"w\u0142\u0105czona","disabled":"wy\u0142\u0105czona","Password":"Has\u0142o","Delete file only":"Usu\u0144 tylko plik","File":"Plik","Delete":"Usu\u0144","Reason":"Pow\u00f3d","Report":"Zg\u0142oszenie","hide":"ukryj","show":"poka\u017c","hidden":"ukryte","Show images":"Poka\u017c obrazki","Hide images":"Ukryj obrazki","Style: ":"Styl: ","Hello!":"Witaj!","{0} users":"{0} u\u017cytkownik\u00f3w","(hide threads from this board)":"(schowaj w\u0105tki z tego boardu)","(show threads from this board)":"(poka\u017c w\u0105tki z tego boardu)","No more threads to display":"Nie ma wi\u0119cej w\u0105tk\u00f3w do wy\u015bwietlenia","Loading...":"\u0141adowanie...","URL":"URL","Select":"Wybierz","Remote":"Zdalny","Embed":"Osad\u017a","Oekaki":"Oekaki","Brush size":"Rozmiar p\u0119dzla","Set text":"Ustaw tekst","Clear":"Wyczy\u015b\u0107","Save":"Zapisz","Load":"Za\u0142aduj","Toggle eraser":"Prze\u0142\u0105cz gumk\u0119","Get color":"Wybierz kolor","Fill":"Wype\u0142nij","Use oekaki instead of file?":"U\u017cy\u0107 oekaki zamiast pliku?","Edit in oekaki":"Edytuj w oekaki","Enter some text":"Podaj jaki\u015b tekst","Enter font or leave empty":"Podaj czcionk\u0119, b\u0105d\u017a pozostaw puste","Catalog":"Katalog","Expand all images":"Rozwi\u0144 wszystkie obrazki","Save as original filename":"Zapisz z oryginaln\u0105 nazw\u0105 pliku","Reported post(s).":"Zaraportowano post(y).","An unknown error occured!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Something went wrong... An unknown error occured!":"Co\u015b posz\u0142o \u017ale... wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Working...":"Przetwarzanie...","Posting... (#%)":"Postowanie... (#%)","Posted...":"Zapostowano...","An unknown error occured when posting!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d podczas postowania!","Posting...":"Postowanie...","Upload URL":"Wy\u015blij URL","Spoiler Image":"Schowaj obrazek","Comment":"Komentarz","Quick Reply":"Szybka odpowied\u017a"};
l10n = {"Submit":"Wy\u015blij","Quick reply":"Szybka odpowied\u017a","Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}<\/small>":"Tryb postowania: Odpowied\u017a na <small>&gt;&gt;{0}<\/small>","Return":"Powr\u00f3t","Click reply to view.":"Kliknij Odpowied\u017a aby zobaczy\u0107.","Click to expand":"Kliknij aby rozwin\u0105\u0107","Hide expanded replies":"Schowaj rozwini\u0119te odpowiedzi","Mon":"pon","Tue":"wto","Wed":"\u015bro","Thu":"czw","Fri":"pi\u0105","Sat":"sob","Sun":"nie","Show locked threads":"Poka\u017c zablokowane tematy","Hide locked threads":"Schowaj zablokowane tematy","Forced anonymity":"Wymuszona anonimowo\u015b\u0107","enabled":"w\u0142\u0105czona","disabled":"wy\u0142\u0105czona","Password":"Has\u0142o","Delete file only":"Usu\u0144 tylko plik","File":"Plik","Delete":"Usu\u0144","Reason":"Pow\u00f3d","Report":"Zg\u0142oszenie","hide":"ukryj","show":"poka\u017c","hidden":"ukryte","Show images":"Poka\u017c obrazki","Hide images":"Ukryj obrazki","Style: ":"Styl: ","Hello!":"Witaj!","{0} users":"{0} u\u017cytkownik\u00f3w","(hide threads from this board)":"(schowaj w\u0105tki z tego boardu)","(show threads from this board)":"(poka\u017c w\u0105tki z tego boardu)","No more threads to display":"Nie ma wi\u0119cej w\u0105tk\u00f3w do wy\u015bwietlenia","Loading...":"\u0141adowanie...","URL":"URL","Select":"Wybierz","Remote":"Zdalny","Embed":"Osad\u017a","Oekaki":"Oekaki","Brush size":"Rozmiar p\u0119dzla","Set text":"Ustaw tekst","Clear":"Wyczy\u015b\u0107","Save":"Zapisz","Load":"Za\u0142aduj","Toggle eraser":"Prze\u0142\u0105cz gumk\u0119","Get color":"Wybierz kolor","Fill":"Wype\u0142nij","Use oekaki instead of file?":"U\u017cy\u0107 oekaki zamiast pliku?","Edit in oekaki":"Edytuj w oekaki","Enter some text":"Podaj jaki\u015b tekst","Enter font or leave empty":"Podaj czcionk\u0119, b\u0105d\u017a pozostaw puste","Catalog":"Katalog","Expand all images":"Rozwi\u0144 wszystkie obrazki","Save as original filename":"Zapisz z oryginaln\u0105 nazw\u0105 pliku","Reported post(s).":"Zaraportowano post(y).","An unknown error occured!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Something went wrong... An unknown error occured!":"Co\u015b posz\u0142o \u017ale... wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d!","Working...":"Przetwarzanie...","Posting... (#%)":"Postowanie... (#%)","Posted...":"Zapostowano...","An unknown error occured when posting!":"Wyst\u0105pi\u0142 nieznany b\u0142\u0105d podczas postowania!","Posting...":"Postowanie...","Upload URL":"Wy\u015blij URL","Spoiler Image":"Schowaj obrazek","Comment":"Komentarz","Quick Reply":"Szybka odpowied\u017a","Stop watching this thread":"Przesta\u0144 obserwowa\u0107 ten w\u0105tek","Watch this thread":"Obserwuj ten w\u0105tek","Unpin this board":"Odepnij ten board","Pin this board":"Przypnij ten board","Stop watching this board":"Przesta\u0144 oberwowa\u0107 ten board","Watch this board":"Obserwuj ten board"};

View File

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-25 16:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-29 01:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -29,6 +29,7 @@ msgstr "Szybka odpowiedź"
#: ../../../../js/quick-reply.js:32 ../../../../js/quick-reply.js:33
#: ../../../../js/quick-reply-old.js:33
#, python-brace-format
msgid "Posting mode: Replying to <small>&gt;&gt;{0}</small>"
msgstr "Tryb postowania: Odpowiedź na <small>&gt;&gt;{0}</small>"
@ -80,24 +81,31 @@ msgstr "nie"
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:39
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:54
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:40
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:55
msgid "Show locked threads"
msgstr "Pokaż zablokowane tematy"
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:39
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:54
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:40
#: ../../../../js/toggle-locked-threads.js:55
msgid "Hide locked threads"
msgstr "Schowaj zablokowane tematy"
#: ../../../../js/forced-anon.js:59 ../../../../js/forced-anon.js:65
#: ../../../../js/forced-anon.js:69
#: ../../../../js/forced-anon.js:69 ../../../../js/forced-anon.js:60
#: ../../../../js/forced-anon.js:66 ../../../../js/forced-anon.js:70
msgid "Forced anonymity"
msgstr "Wymuszona anonimowość"
#: ../../../../js/forced-anon.js:59 ../../../../js/forced-anon.js:65
#: ../../../../js/forced-anon.js:60 ../../../../js/forced-anon.js:66
msgid "enabled"
msgstr "włączona"
#: ../../../../js/forced-anon.js:59 ../../../../js/forced-anon.js:69
#: ../../../../js/forced-anon.js:60 ../../../../js/forced-anon.js:70
msgid "disabled"
msgstr "wyłączona"
@ -155,6 +163,7 @@ msgid "Hello!"
msgstr "Witaj!"
#: ../../../../templates/main.js:18
#, python-brace-format
msgid "{0} users"
msgstr "{0} użytkowników"
@ -256,6 +265,7 @@ msgid "Catalog"
msgstr "Katalog"
#: ../../../../js/expand-all-images.js:20
#: ../../../../js/expand-all-images.js:21
msgid "Expand all images"
msgstr "Rozwiń wszystkie obrazki"
@ -307,6 +317,34 @@ msgstr "Schowaj obrazek"
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"
#: ../../../../js/quick-reply.js:285
#: ../../../../js/quick-reply.js:285 ../../../../js/quick-reply.js:406
msgid "Quick Reply"
msgstr "Szybka odpowiedź"
#: ../../../../js/watch.js:249 ../../../../js/watch.js:250
msgid "Stop watching this thread"
msgstr "Przestań obserwować ten wątek"
#: ../../../../js/watch.js:249 ../../../../js/watch.js:250
msgid "Watch this thread"
msgstr "Obserwuj ten wątek"
#: ../../../../js/watch.js:260 ../../../../js/watch.js:261
#: ../../../../js/watch.js:269
msgid "Unpin this board"
msgstr "Odepnij ten board"
#: ../../../../js/watch.js:260 ../../../../js/watch.js:261
#: ../../../../js/watch.js:269
msgid "Pin this board"
msgstr "Przypnij ten board"
#: ../../../../js/watch.js:262 ../../../../js/watch.js:267
#: ../../../../js/watch.js:268
msgid "Stop watching this board"
msgstr "Przestań oberwować ten board"
#: ../../../../js/watch.js:262 ../../../../js/watch.js:267
#: ../../../../js/watch.js:268
msgid "Watch this board"
msgstr "Obserwuj ten board"

View File

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-25 16:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-29 01:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -29,6 +29,7 @@ msgstr ""
#: ../../../../inc/functions.php:1124 ../../../../inc/functions.php:1138
#: ../../../../inc/functions.php:1125 ../../../../inc/functions.php:1139
#: ../../../../inc/functions.php:1165 ../../../../inc/functions.php:1179
#: ../../../../inc/functions.php:1168 ../../../../inc/functions.php:1182
msgid "Previous"
msgstr "Wstecz"
@ -43,6 +44,7 @@ msgstr "Wstecz"
#: ../../../../inc/functions.php:1143 ../../../../inc/functions.php:1152
#: ../../../../inc/functions.php:1144 ../../../../inc/functions.php:1153
#: ../../../../inc/functions.php:1184 ../../../../inc/functions.php:1193
#: ../../../../inc/functions.php:1187 ../../../../inc/functions.php:1196
msgid "Next"
msgstr "Dalej"
@ -582,12 +584,14 @@ msgstr "Przeniesiono do %s."
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:80 ../../../../inc/display.php:75
#: ../../../../inc/display.php:79 ../../../../inc/display.php:83
#: ../../../../inc/display.php:93 ../../../../inc/display.php:105
#: ../../../../inc/display.php:108
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:81 ../../../../inc/display.php:76
#: ../../../../inc/display.php:80 ../../../../inc/display.php:84
#: ../../../../inc/display.php:94 ../../../../inc/display.php:106
#: ../../../../inc/display.php:109
msgid "An error has occured."
msgstr "Wystąpił błąd."
@ -603,6 +607,7 @@ msgstr "Wróć"
#: ../../../../inc/display.php:92 ../../../../inc/display.php:96
#: ../../../../inc/display.php:100 ../../../../inc/display.php:110
#: ../../../../inc/mod/pages.php:60 ../../../../inc/display.php:122
#: ../../../../inc/display.php:125
msgid "Login"
msgstr "Logowanie"
@ -625,6 +630,7 @@ msgstr ""
#: ../../../../inc/display.php:424 ../../../../inc/display.php:461
#: ../../../../inc/display.php:483
#: ../../../../templates/cache/17/2f/ea79f6d94768f645ed33b3f5c1a54caee235af04d24b88e34cc8c2d48583.php:36
#: ../../../../inc/display.php:486
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
@ -632,6 +638,7 @@ msgstr "Usuń"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:365 ../../../../inc/display.php:423
#: ../../../../inc/display.php:429 ../../../../inc/display.php:424
#: ../../../../inc/display.php:461 ../../../../inc/display.php:483
#: ../../../../inc/display.php:486
msgid "Are you sure you want to delete this?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz to usunąć?"
@ -639,6 +646,7 @@ msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz to usunąć?"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:369 ../../../../inc/display.php:427
#: ../../../../inc/display.php:433 ../../../../inc/display.php:428
#: ../../../../inc/display.php:465 ../../../../inc/display.php:487
#: ../../../../inc/display.php:490
msgid "Delete all posts by IP"
msgstr "Usuń wszystkie posty z tego adresu IP"
@ -646,6 +654,7 @@ msgstr "Usuń wszystkie posty z tego adresu IP"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:369 ../../../../inc/display.php:427
#: ../../../../inc/display.php:433 ../../../../inc/display.php:428
#: ../../../../inc/display.php:465 ../../../../inc/display.php:487
#: ../../../../inc/display.php:490
msgid "Are you sure you want to delete all posts by this IP address?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie posty z tego adresu IP?"
@ -655,7 +664,8 @@ msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie posty z tego adresu IP?"
#: ../../../../inc/display.php:441 ../../../../inc/display.php:331
#: ../../../../inc/display.php:436 ../../../../inc/display.php:368
#: ../../../../inc/display.php:473 ../../../../inc/display.php:385
#: ../../../../inc/display.php:495
#: ../../../../inc/display.php:495 ../../../../inc/display.php:388
#: ../../../../inc/display.php:498
msgid "Ban"
msgstr "Ban"
@ -665,7 +675,8 @@ msgstr "Ban"
#: ../../../../inc/display.php:445 ../../../../inc/display.php:335
#: ../../../../inc/display.php:440 ../../../../inc/display.php:372
#: ../../../../inc/display.php:477 ../../../../inc/display.php:389
#: ../../../../inc/display.php:499
#: ../../../../inc/display.php:499 ../../../../inc/display.php:392
#: ../../../../inc/display.php:502
msgid "Ban & Delete"
msgstr "Usuń i zbanuj"
@ -685,48 +696,56 @@ msgstr "Usuń plik"
#: ../../../../inc/display.php:388 ../../../../inc/display.php:512
#: ../../../../inc/mod/pages.php:1425 ../../../../inc/mod/pages.php:1494
#: ../../../../inc/display.php:405 ../../../../inc/display.php:534
#: ../../../../inc/display.php:408 ../../../../inc/display.php:537
msgid "Edit post"
msgstr "Edytuj post"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:386 ../../../../inc/display.php:448
#: ../../../../inc/display.php:454 ../../../../inc/display.php:453
#: ../../../../inc/display.php:490 ../../../../inc/display.php:512
#: ../../../../inc/display.php:515
msgid "Make thread not sticky"
msgstr "Odklej wątek"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:388 ../../../../inc/display.php:450
#: ../../../../inc/display.php:456 ../../../../inc/display.php:455
#: ../../../../inc/display.php:492 ../../../../inc/display.php:514
#: ../../../../inc/display.php:517
msgid "Make thread sticky"
msgstr "Przyklej wątek"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:392 ../../../../inc/display.php:454
#: ../../../../inc/display.php:460 ../../../../inc/display.php:459
#: ../../../../inc/display.php:496 ../../../../inc/display.php:518
#: ../../../../inc/display.php:521
msgid "Allow thread to be bumped"
msgstr "Zezwól wątkowi na bumpowanie"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:394 ../../../../inc/display.php:456
#: ../../../../inc/display.php:462 ../../../../inc/display.php:461
#: ../../../../inc/display.php:498 ../../../../inc/display.php:520
#: ../../../../inc/display.php:523
msgid "Prevent thread from being bumped"
msgstr "Zabroń wątkowi na bumpowanie"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:399 ../../../../inc/display.php:461
#: ../../../../inc/display.php:467 ../../../../inc/display.php:466
#: ../../../../inc/display.php:503 ../../../../inc/display.php:525
#: ../../../../inc/display.php:528
msgid "Unlock thread"
msgstr "Odblokuj wątek"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:401 ../../../../inc/display.php:463
#: ../../../../inc/display.php:469 ../../../../inc/display.php:468
#: ../../../../inc/display.php:505 ../../../../inc/display.php:527
#: ../../../../inc/display.php:530
msgid "Lock thread"
msgstr "Zablokuj wątek"
#: /var/www/html/Tinyboard/inc/display.php:404 ../../../../inc/display.php:466
#: ../../../../inc/display.php:472 ../../../../inc/display.php:471
#: ../../../../inc/display.php:508 ../../../../inc/display.php:530
#: ../../../../inc/display.php:533
msgid "Move thread to another board"
msgstr "Przenieś wątek na inny board"
@ -973,6 +992,8 @@ msgstr "Weryfikacja"
#. line 3
#. line 84
#. line 3
#. line 84
#. line 3
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:149
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:22
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:165
@ -1083,6 +1104,8 @@ msgstr "Flagi"
#. line 117
#. line 116
#. line 117
#. line 116
#. line 117
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:188
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:191
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:215
@ -1168,6 +1191,8 @@ msgstr "Przyklejony"
#. line 121
#. line 120
#. line 121
#. line 120
#. line 121
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:200
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:203
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:227
@ -1253,6 +1278,8 @@ msgstr "Zablokowany"
#. line 125
#. line 124
#. line 125
#. line 124
#. line 125
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:212
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:215
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:239
@ -1278,6 +1305,8 @@ msgstr "Czysty HTML"
#. line 14
#. line 132
#. line 14
#. line 132
#. line 14
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/1d/5e/91ec2bc929b77377b8b877d82db4.php:230
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:23
#: ../../../../templates/cache/d1/2d/eda9403e966240c642b13ca43eb6.php:257
@ -1340,6 +1369,7 @@ msgstr "Odśwież"
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:528
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:530
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:495
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:506
msgid "Reply"
msgstr "Odpowiedź"
@ -1352,6 +1382,7 @@ msgstr "Odpowiedź"
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:596
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:598
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:563
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:574
msgid "1 post"
msgid_plural "%count% posts"
msgstr[0] "1 post"
@ -1369,6 +1400,7 @@ msgstr[2] "%count% postów"
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:602
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:604
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:569
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:580
msgid "and"
msgstr "oraz"
@ -1381,6 +1413,7 @@ msgstr "oraz"
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:614
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:616
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:581
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:592
msgid "1 image reply"
msgid_plural "%count% image replies"
msgstr[0] "1 obrazek"
@ -1396,6 +1429,7 @@ msgstr[2] "%count% obrazków"
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:619
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:621
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:586
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:597
msgid "omitted. Click reply to view."
msgstr "pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć."
@ -1419,6 +1453,7 @@ msgstr "pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć."
#: ../../../../templates/cache/b8/d9/05d4f2709538c393e80cdee33c24efe8d6fd13e68df2f5b3493356ef42e3.php:137
#: ../../../../templates/cache/26/b3/eb11457d26f281883c21fad69f55f2c85f7cde1e4986db8692a12aaf72a5.php:153
#: ../../../../templates/cache/e5/67/00152f100a684a6ff580e1afded8e907bdea04b4818d725ebfeb103d70d9.php:68
#: ../../../../templates/cache/e5/67/00152f100a684a6ff580e1afded8e907bdea04b4818d725ebfeb103d70d9.php:71
msgid "Return to dashboard"
msgstr "Powróć na tablicę"
@ -1488,6 +1523,9 @@ msgstr "Usuń post"
#. line 32
#. line 9
#. line 23
#. line 8
#. line 108
#. line 32
#: /var/www/html/Tinyboard/templates/cache/dd/1a/77e08f0c1b4ecf707c5a3e5a70be.php:32
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1801
#: ../../../../templates/cache/a8/a6/1022091d3402e085395b12e6279a.php:32
@ -1664,6 +1702,8 @@ msgstr "Wyrażenie:"
#. line 112
#. line 115
#. line 16
#. line 115
#. line 16
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:172
#: ../../../../templates/cache/55/dd/8ffe738533bd12359200e5745905.php:72
#: ../../../../templates/cache/c3/de/6ff26042c5b94cc80055e6f209d2.php:19
@ -1745,6 +1785,9 @@ msgstr "temu"
#. line 65
#. line 10
#. line 33
#. line 118
#. line 184
#. line 65
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:405 /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1801
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:278
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:427
@ -1769,6 +1812,7 @@ msgstr "Board"
#. line 183
#. line 185
#. line 89
#. line 185
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:406
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:430
#: ../../../../templates/cache/4c/fb/a3bf13b0badfc09442bd42da1cce.php:358
@ -1955,6 +1999,7 @@ msgstr "Nie można się ponownie zalogować po zmianie hasła. (?)"
#. line 128
#. line 11
#. line 43
#. line 128
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1801
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:300
#: ../../../../templates/cache/4c/fb/a3bf13b0badfc09442bd42da1cce.php:134
@ -1971,6 +2016,7 @@ msgstr "Ustawione"
#. line 132
#. line 13
#. line 47
#. line 132
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1801
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:309
#: ../../../../templates/cache/4c/fb/a3bf13b0badfc09442bd42da1cce.php:140
@ -2006,6 +2052,10 @@ msgstr "Wygasa"
#. line 182
#. line 15
#. line 67
#. line 24
#. line 63
#. line 152
#. line 182
#: /var/www/html/Tinyboard/mod.php:1801
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:74
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:169
@ -2097,6 +2147,8 @@ msgstr "Nowy board"
#. line 104
#. line 20
#. line 18
#. line 104
#. line 20
#: ../../../../inc/mod/pages.php:586 ../../../../inc/mod/pages.php:612
#: ../../../../inc/mod/pages.php:628 ../../../../inc/mod/pages.php:762
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:247
@ -2300,9 +2352,11 @@ msgid "Debug: SQL"
msgstr "Debug: SQL"
#. line 28
#. line 26
#: ../../../../templates/cache/4b/3e/915cc5ac5fe144c331207c656528.php:104
#: ../../../../templates/cache/4b/3e/915cc5ac5fe144c331207c656528.php:99
#: ../../../../templates/cache/41/57/9143de5f74d921965e5ff24e0f1ce44a18317fd4937f5d8d65f56337acf3.php:102
#: ../../../../templates/cache/41/57/9143de5f74d921965e5ff24e0f1ce44a18317fd4937f5d8d65f56337acf3.php:88
msgid "1 reply"
msgid_plural "%count% replies"
msgstr[0] "1 odpowiedź"
@ -2476,6 +2530,8 @@ msgstr "Konto użytkownika"
#. line 67
#. line 25
#. line 68
#. line 25
#. line 68
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:77
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:179
#: ../../../../templates/cache/4c/fb/a3bf13b0badfc09442bd42da1cce.php:54
@ -2532,6 +2588,7 @@ msgstr "Nowa notka"
#. line 92
#. line 94
#. line 7
#. line 94
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:226
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:240
#: ../../../../templates/cache/b1/4c/16a427b0d49ecf353c259d9fb606841783484eca9d790e766fdf0e3e9754.php:251
@ -2575,6 +2632,7 @@ msgstr "nigdy"
#. line 142
#. line 14
#. line 57
#. line 142
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:331
#: ../../../../templates/cache/4c/fb/a3bf13b0badfc09442bd42da1cce.php:143
#: ../../../../templates/cache/24/a0/f1ddafed7a8f9625e747a5ca33f5.php:356
@ -2951,7 +3009,7 @@ msgstr "Zainstaluj dodatek"
#: ../../../../inc/display.php:211 ../../../../inc/display.php:215
#: ../../../../inc/display.php:219 ../../../../inc/display.php:229
#: ../../../../inc/display.php:241
#: ../../../../inc/display.php:241 ../../../../inc/display.php:244
#, php-format
msgid "Post too long. Click <a href=\"%s\">here</a> to view the full text."
msgstr ""
@ -2963,6 +3021,7 @@ msgstr ""
#: ../../../../inc/display.php:339 ../../../../inc/display.php:444
#: ../../../../inc/display.php:376 ../../../../inc/display.php:481
#: ../../../../inc/display.php:393 ../../../../inc/display.php:503
#: ../../../../inc/display.php:396 ../../../../inc/display.php:506
msgid "Delete file"
msgstr "Usuń plik"
@ -2971,18 +3030,19 @@ msgstr "Usuń plik"
#: ../../../../inc/display.php:339 ../../../../inc/display.php:444
#: ../../../../inc/display.php:376 ../../../../inc/display.php:481
#: ../../../../inc/display.php:393 ../../../../inc/display.php:503
#: ../../../../inc/display.php:396 ../../../../inc/display.php:506
msgid "Are you sure you want to delete this file?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten plik?"
#: ../../../../inc/display.php:431 ../../../../inc/display.php:437
#: ../../../../inc/display.php:432 ../../../../inc/display.php:469
#: ../../../../inc/display.php:491
#: ../../../../inc/display.php:491 ../../../../inc/display.php:494
msgid "Delete all posts by IP across all boards"
msgstr "Usuń wszystkie posty z tego IP ze wszystkich boardów"
#: ../../../../inc/display.php:431 ../../../../inc/display.php:437
#: ../../../../inc/display.php:432 ../../../../inc/display.php:469
#: ../../../../inc/display.php:491
#: ../../../../inc/display.php:491 ../../../../inc/display.php:494
msgid ""
"Are you sure you want to delete all posts by this IP address, across all "
"boards?"
@ -3038,17 +3098,19 @@ msgstr "Edytować zamiast tego czysty HTML?"
#: ../../../../inc/display.php:343 ../../../../inc/display.php:448
#: ../../../../inc/display.php:380 ../../../../inc/display.php:485
#: ../../../../inc/display.php:397 ../../../../inc/display.php:507
#: ../../../../inc/display.php:400 ../../../../inc/display.php:510
msgid "Spoiler File"
msgstr "Schowaj plik"
#: ../../../../inc/display.php:343 ../../../../inc/display.php:448
#: ../../../../inc/display.php:380 ../../../../inc/display.php:485
#: ../../../../inc/display.php:397 ../../../../inc/display.php:507
#: ../../../../inc/display.php:400 ../../../../inc/display.php:510
msgid "Are you sure you want to spoiler this file?"
msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz schować ten obrazek?"
#: ../../../../inc/display.php:347 ../../../../inc/display.php:384
#: ../../../../inc/display.php:401
#: ../../../../inc/display.php:401 ../../../../inc/display.php:404
msgid "Move reply to another board"
msgstr "Przenieś odpowiedź na inny board"
@ -3082,12 +3144,14 @@ msgstr "Odrzuć wszystkie raporty z tego adresu IP"
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:542
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:544
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:509
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:520
msgid "View All"
msgstr "Zobacz wszystko"
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:559
#: ../../../../templates/cache/d8/f2/7780eb1adcdbda7e332659e3fb4f.php:561
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:526
#: ../../../../templates/cache/b5/eb/fd7d06d38210e123d492fb7f2a1891578af746ef421003f1b55da157122f.php:537
msgid "Last 1 Post"
msgid_plural "Last %count% Posts"
msgstr[0] "Ostatni 1 post"
@ -3125,7 +3189,9 @@ msgstr "Debug: APC"
msgid ""
"Your code contained PHP syntax errors. Please go back and correct them. PHP "
"says: "
msgstr "Twój kod zawierał błędy składni PHP. Wciśnij wstecz i popraw je. PHP zwróciło: "
msgstr ""
"Twój kod zawierał błędy składni PHP. Wciśnij wstecz i popraw je. PHP "
"zwróciło: "
#: ../../../../templates/cache/ba/55/2553cc018aecf7d29a62331aec4bedc71b646817c7e4c4e7d1a885263676.php:25
msgid "There are no active bans."